ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ( ЯСЛА – САДОК КОМБІНОВАНОГО ТИПУ) « СОНЕЧКО» ВИЗИРСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ( ЯСЛА – САДОК КОМБІНОВАНОГО ТИПУ) « СОНЕЧКО» ВИЗИРСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Наказ про харчування дітей

ПЕРШОТРАВНЕВИЙ  ЗАКЛАД  ДОШКІЛЬНОЇ  ОСВІТИ

(ЯСЛА – САДОК  КОМБІНОВАНОГО ТИПУ)

« СОНЕЧКО» ВИЗИРСЬКЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

 

НАКАЗ

04.01.2021                            с.Першотравневе                                 № 3-ОД

                                       

 

Про організацію харчування

дітей в Першотравневому ЗДО « Сонечко» 

Визирської сільської ради

 

      Керуючись  Законами  України» Про освіту», « Про дошкільну освіту» «Про повну загальну  середню освіту» , « Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим  сім’ям», Постановою  Кабінету Міністрів  від 26.08.2002 р. № 1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів», Постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 р. № 116 «Про затвердження Порядку надання послуг харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операцій з надання яких звільняються від обкладання податком на додану вартість», наказом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 року № 667 «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах»,  відповідно до рішення сесії Визирської сільської ради від 23.12.2020року № 60/III-VIII « Про організацію харчування та встановлення плати за харчування сільської ради від 23.12.2020 року № 60/III-VIII « Про організацію харчування та встановлення плати за харчування для дітей закладах освіти Визирської сільської ради на 2021 рік», на виконання наказу відділу освіти молоді та спорту Визирської сільської ради № 4 від 04.01.2021 року « Про організацію харчування для дітей в закладах освіти Визирської сільської ради», з метою  забезпечення  якісного  та повноцінного харчування  вихованців, допомоги соціально незахищеним  категоріям дітей у закладі  дошкільної освіти 

 

НАКАЗУЮ:

 

 1.  Забезпечити неухильне виконання  нормативно - правових документі з питань організації  харчування.                                Упродовж 2021 року  
 2. Затвердити триразовий режим харчування  та видачі страв з харчоблоку  на групи ( додаток 1).

3. Встановити плату батьків за харчування дітей у закладі дошкільної освіти від фактичної вартості харчування на день в розмірі 40 % . Врахувати , що вартість харчування  у закладі дошкільної освіти  збільшується на 10% під час літнього відпочинку та оздоровлення дітей.

4.Забезпечити безкоштовним гарячим харчуванням дітей пільгових категорій  в закладі дошкільної освіти, за рахунок бюджетних коштів,  протягом 2021 року (додаток 2):

 •  дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які  перебувають під опікою і виховуються в сім’ях ;
 • дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;
 • дітей з інвалідністю, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в спеціальних та інклюзивних групах;
 • дітей, батьки, яких загинули під час  участі в антитерористичній операції( операції об’єднаних сил), батьки яких перебувають або перебували в зоні антитерористичної операції( операції об’єднаних сил);
 • дітей військовослужбовців, працівників органів МНС, МВС, батьки яких загинули під час виконання службових обов’язків. 

   5.Встановити плату за харчування вихованців закладу  дошкільної освіти у розмірі 50% сім’ям у  яких троє і більше дітей.( додаток 3) Врахувати, що при зменшені на 50% батьківської плати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти нарівні з рідними дітьми враховуються падчерки та пасинки, які проживають у цих сім’ях, якщо вони не були враховані в  сім’ї іншого з батьків, а також діти, на яких оформлена опіка у зв’язку зі смертю батьків, позбавленням їх батьківських прав, засудженням до позбавлення волі,  включаючи час перебування під слідством або направленням на примусове лікування тощо.

6,Від плати за харчування дітей у  Першотравневому ЗДО» Сонечко» звільняються батьки або особи , які їх замінюють , у сім’ях в яких сукупний дохід на  кожного  члена  за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового рівня ( гарантованого мінімуму) ,   який щороку установлюється законом про Державний бюджет України.

6.Звільнення батьків від плати або зменшення розміру плати за харчування дітей у ЗДО проводиться щорічно і може переглядатися протягом року, але не більше одного разу та запроваджується в місячний термін при умові подання пакету документів.

7. Взяти до уваги , що батьки сплачують лише за дні відвідування дитиною закладу дошкільної освіти. За дні, які дитина не відвідувала заклад, плата з батьків не справляється.

8.Вважати обов’язковими в закладі освіти наступні документи:

 • наказ про організацію харчування;
 • затверджений список дітей, що харчуються (із щомісячним оновленням при потребі);
 • журнал щоденного обліку дітей, що харчуються;
 • журнал здоров'я працівників харчоблоку;
 • перспективне  двотижневе меню;
 • щоденне меню;
 • журнал обліку відходів;
 • бракеражні журнали;
 • книга складського обліку;
 • матеріали про терміни реалізації та умови зберігання продуктів, що швидко псуються;
 • аналіз виконання норм харчування;
 • накладні на отримані продукти (зберігати у закладі освіти до часу передачі їх до централізованої бухгалтерії відділу);
 • сертифікати якості та супровідні документи;                                                       

9.Забезпечити наявність документів дітей, що харчуються:

9.1.Для звільнення батьків (осіб що їх замінюють) від плати або зменшення розміру плати за харчування дітей у закладі дошкільної освіти:

- заява одного з батьків або осіб, що їх замінюють, про звільнення від плати за харчування дитини;

- довідка про склад сім’ї, в якій проживає дитина;

- копія свідоцтва про народження дитини;

- копії документів, які підтверджують відповідний статус дитини;

- довідка про отримання допомоги як малозабезпеченим сім’ям,   видана управлінням праці та соціального захисту населення;

- копії інших довідок, які підтверджують відповідний соціальний статус дитини, що дає право на звільнення від плати за харчування(посвідчення учасника бойових дій в зоні антитерористичної операції, копія свідоцтва про смерть (для членів сім'ї загиблих), тощо.

 10. Створити в закладі дошкільної освіти  комісію з контролю закладки продуктів харчування до котла  на харчоблоці у складі:

      Голова комісії -  Житник Я.І.,директор .

      Члени комісії:    Кубінська Т.О., сестра медична.

                                  Головко Л.В., вихователь – методист, голова профкому. ( додаток 4).                                                             Упродовж року

11.Призначити відповідальною  за організацію харчування вихованців сестру медичну  Кубінську Т.О.

12.Кубінській Т.О., відповідальній за організацію  харчування вихованців:

12.1.Проводити оцінювання якості продуктів харчування  та продовольчої сировини відповідно до вимог з Інструкції з організації харчування   в закладі дошкільної освіти.                                                                Постійно

12.2.Здійснювати контроль за виконанням  норм харчування , якістю продуктів харчування , наявністю супроводжувальних документів на них,  якістю приготування страв  та дотримання правил  особистої гігієни дітьми та персоналом.                                                                                  Постійно

12.3.Складати на кожний наступний день меню  з урахуванням примірного двотижневого меню- розклад відповідно до наявності продуктів харчування.                                                                                     Постійно

12.4.  Знімати пробу страв за півгодини до видачі їжі на групи в об’ємі  не більше однієї порції, відповідно до переліку страв , наведеному в меню- розкладі , за температури, за якої  вживатиметься страва , результати зняття проби  вносити до Журналу  бракеражу готової продукції.    

                                                                                            Упродовж 2021 року    

12.5.Контролювати дотримання  технології приготування страв , бути присутньою під час відбирання  проб кухарем.            Упродовж 2021 року 

12.6.Забезпечити розміщення  завіреного керівником закладу  щоденного меню із зазначенням  виходу кожної страви  поруч з вікном  видачі їжі з харчоблоку  та інформаційних куточках для батьків .     Щодня до 8.00.

12.7.Контолювати безпечність та якість продуктів  та продовольчої сировини, які надходять до закладу, реєструвати в Журналі  бракеражу сирих продуктів  відомість про якість  продуктів, що швидко псуються.

                                                                                       Упродовж 2021 року 

12.8. Брати участь під час контрольної зачистки  свіжих овочів, результати обробки,відходи після холодної обробки  або другої термічної обробки  риби, м’яса зазначати  у Зошиті обліку відходів.          Упродовж 2021 року 

12.9.Контролювати санітарний стан харчоблоку, комори для зберігання  продуктів харчування  та приміщення  закладу.            Упродовж 2021 року

12.10.Здійснювати  моніторингову діяльність  за організацією раціонального харчування   дітей:

- кожні десять днів –за виконанням норм харчування;

- щотижня- за технологією приготування їжі та  виходом страв;

- оперативно- за дотримання графіка видачі їжі з харчоблоку;

За необхідності проводити коригування  харчування із зазначенням  в Журналі  обліку виконання  норм харчування.              Упродовж 2021 року

12.11.Контролювати своєчасне  проходження медичних оглядів  та санітарних мінімумів працівниками, які пов`язані з організацією харчування.                                                                         Упродовж 2021 року

12.12.Контролювати дотримання  правил особистої гігієни персоналом, перевіряти наявність гнійничкових захворювань  ГРВІ у працівників харчоблоку,про що зазначати в Журналі  здоров’я працівників харчоблоку.

12.13.Проводити антропометричні  виміри дітей ( зріст , маса тіла): дітей  раннього віку- 1 раз на місяць, дошк- 1раз на квартал,  в літні йперіод- щомісячно.

12.14. Готувати  аналітичну доповідь  до наради при директорові  про стан дитячого харчування у ЗДО з відображенням конкретних  цифрових даних, їх порівняльного  аналізу.                                                              До наради.

12.15.Забезпечити контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог організації харчування у закладі освіти.

12.16.Тримати на контролі  забезпечення вихованців закладу питною  водою гарантованої якості.                                                                              Постійно

12.17.Вжити заходів щодо  попередження  спалахів гострих кишкових інфекцій  і харчових отруєнь. Дотримуватись санітарно - гігієнічних

протиепідемічних вимог  щодо організації  харчування вихованців.

                                                                                                              Постійно

12.18.Проводити своєчасну заміну продуктів  харчування в разі  несвоєчасної доставки  , враховуючи їх  біологічну цінність.                             За потреби.

13.Завгоспу Гладченко Н.І.:

13..1. Нести повну матеріальну відповідальність за прийом, зберігання та видачу продуктів харчування та тари, а також відповідальність за якість та асортимент продуктів харчування та продовольчої сировини, які поступили до закладу, за додержання вимог санітарного законодавства щодо їх зберігання.                                                                                          Постійно

13.2. Здійснювати облік продуктів харчування та продовольчої сировини у Книзі складського обліку, суворо дотримуватись умов зберігання та термінів реалізації продуктів харчування.                                                 Впродовж року.

13.3. Брати участь у складанні щоденного меню-розкладу.         Щоденно.

13.4. При замовленні продуктів харчування дотримуватись розподілу продуктового набору за основними групами та видами продуктів відповідно до вимог чинного законодавства та примірного  двотижневого  меню.
13.5. Подавати уточнені заявки на продукти харчування до постачальників, в Журналі замовлень продуктів ,обов'язково  зазначати їх виконання.
13.6. Не замовляти, не приймати  продукти, заборонені Інструкцією для вживання в ЗДО.                                                                                    Постійно
13.7. Забезпечувати двотижневий запас продуктів тривалого терміну зберігання.                                                                                              Постійно
13.8. Власним підписом засвідчувати у Журналі здоров'я працівників харчоблоку відсутність дисфункції кишечника та гострих респіраторних інфекцій.                                                                                                 Постійно

13.9.Контролювати умови доставки продуктів  харчування та продовольчої сировини  до закладу дошкільної освіти.                                           Постійно
14.Відповідальність за зберігання та використання денного запасу продуктів, за повноту закладки продуктів і вихід страв, за якість і своєчасне приготування їжі, за дотримання технології приготування, за відбір та зберігання добової проби страв покладається на кухарів Мариновську Т.М., Голімбевську Л.М.,Довбиш Т.М., за дотримання правил особистої гігієни, за санітарний стан приміщень харчоблоку покладається на підсобного робітника  Гупало С.І.

15.Кухарям Мариновській Т.М.,Голімбевській Л.М., Довбиш Т.М.:

15.1.Проводити контрольну зачистку  свіжих овочів , результати  обробки, відходи  після холодної обробки  або другої термічної обробки  риби, м’яса  зазначати у Зошиті обліку  відходів.                              Упродовж 2021 року

15.2.Брати участь у складанні акту, якщо  питома вага  неїстівної частини харчових продуктів  перевищує  стандартні  відходи, та зазначити фактичну кількість  відходів у зошиті  обліку відходів .                    У разі необхідності 

15.3.Зберігати до вечора відходи м’яса, риби, яєць тощо.  Впродовж року.

15.4. Відбирати проби з казана в об’ємі порції для дітей молодшої вікової групи в чистий посуд з кришкою, до видачі їжі на групи в присутності медичної сестри. Проби щодня зберігати на харчоблоціу холодильнику протягом доби.                                                                           Впродовж  року.
15.5. Видавати готові страви тільки після зняття проби відповідальною особою та після  фіксації відповідного запису  у Журналі бракеражу готової продукції, згідно затвердженого графіка видачі їжі з харчоблоку на групи, тільки в посуд з відповідним  маркуванням.                                       Щоденно

15.6. Не допускати на харчоблок  сторонніх  осіб.                            Постійно

15.7. Лише за призначенням використовувати обладнання, посуд та інвентар харчоблоку.                                                                                Впродовж  року

15.8. Власним підписом засвідчувати у Журналі здоров'я працівників харчоблоку відсутність дисфункції кишечника та гострих респіраторних інфекцій.

15.9. Своєчасно повертати до комори  вилучені основні продукти харчування  у разі зменшення дітей  та отримувати  додані основні  продукти харчування у разі збільшення   кількості   дітей згідно  документам.      Впродовж  року.

15.10. Отримувати хліб та молоко, перевіряючиї х кількість та якість. 
                                                                                                                     Щодня

16. Підсобному працівнику  Гупало С.А.

16.1. Якісно прибирати приміщення харчоблоку, мити посуд, відповідно до вимог санітарних правил.                                                     Впродовж   року
16.2. Перед кожною видачею їжі робити вологе прибирання харчоблоку.
                                                                                               Згідно графіку
16.3. Суворо дотримуватись санітарно-гігієнічних та протиепідемічних вимог під час попередньої обробки продовольчої сировини, овочів.    Постійно
16.4. Використовувати тільки за призначенням обладнання, посуд та інвентар харчоблоку.                                                           постійно
16.5. Власним підписом засвідчувати у Журналі здоров'я працівників харчоблоку відсутність дисфункції кишечника та гострих респіраторних інфекцій .                                                                                                 Щоденно                                                                                                                                                                                 

17. Помічникам вихователів:

17.1. Отримувати їжу на групи лише у промаркованих  закритих  кришками відрах, каструлях відповідно до затвердженого графіка в чистому санітарному одязі, чистими руками.                                       Впродовж року.

17.2. Сервірувати столи відповідно до меню перед кожним прийманням їжі.

                                                                                                                    Щодня
17.3. Здійснювати видачу готових страв та окремих  продуктів, враховуючи потреби кожної дитини, видавати дітям страви у повному об'ємі  згідно затверджених норм. Інструкцією.                                                        Постійно

18. Вихователям:
18.1 Приділяти увагу формуванню культурно-гігієнічнихнавичок під час вживання  їжі.  Вчити дітей правильно користуватись виделкою, ножем, серветкою, привчати дітей сідати за стіл в охайномувигляді, з чистими руками; вчити дітей їсти охайно, сидіти за столом правильно.    Постійно                               
18.2. Закріпити за кожною дитиною постійне місце за столом, розмір стола та стільця підбирати відповідно до зросту дитини.                                   Постійно

18.3. Дотримуватись режиму харчування дітьми.                                 Постійно

18.4. Розміщувати в куточках для батьків  інформацію щодо збалансованого   харчування вихованців вдома, профілактики  харчових отруєнь,  виконання правил особистої гігієни, дотримання  санітарних норм.

18.5. Заборонити батькам приносити у ЗДО для частування дітей кремові тістечка, морозиво, газовані напої, шоколадні цукерки, з метою попередження захворюваності гострими кишковими інфекціями та харчових отруєнь.                                                                                        ( Впродовж року)                    
18.6. Вчити дітей, починаючи з чотирирічного віку, чергувати в групі під час приймання їжі з використанням санітарного одягу.

18.7.Забезпечити  належну роботу з батьками щодо  своєчасної оплати за харчування дітей у закладі. Тримати це питання під контролем , не допускаючи заборгованості .  Звітувати про стан оплати керівнику.

                                                                               До 20 числа кожного місяця

19.Вихователю- методисту Головко  Л.В.:

19.1. Здійснювати контроль  за організацією харчування дітей в групах та формуванням   к/г навичок  у дошкільників.                                        Щотижня

19.2.Надавати консультативну допомогу  педагогічному та обслуговуючому персоналу  , який бере участь в організації  харчування дітей з питань санітарного , гігієнічного  та естетичного  виховання.        Впродовж   року

20.Завгоспу Гладченко Н.І.:

20.1 Забезпечувати  харчоблок  посудом різної величини  і призначення, кухонним інвентарем , обладнанням для  прибирання  приміщень, мийними  засобами   для  дезінфекції.

20.2.Своєчасно забезпечувати  ремонт   технічного  електрообладнання  харчоблоку.

21.Контроль  за виконанням   цього  наказу  залишаю за собою.

 

Директор Першотравневого ЗДО  « Сонечко»                               Я.І.Житник
 

                                            

 

                                                                         

Логін: *

Пароль: *