ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ( ЯСЛА – САДОК КОМБІНОВАНОГО ТИПУ) « СОНЕЧКО» ВИЗИРСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ( ЯСЛА – САДОК КОМБІНОВАНОГО ТИПУ) « СОНЕЧКО» ВИЗИРСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Освітня програма

                                                                                                                                                                               ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                                                                                                директор     ЗДО «Сонечко

                                                                                                                                                                    «__» ____________2020

                                                                                                                                                                                    Я.І. Житник                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО

                                                                                        Протокол засідання

педагогічної ради

  від 31.08.2020 № 1 

 

 

 

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

ПЕРШОТРАВНЕВГО  ЗАКЛАДУ  ДОШКІЛЬНОЇ СВІТИ

(ЯСЛА-САДОК КОМБІНОВАНОГО ТИПУ) «СОНЕЧКО»

ВИЗИРСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

НА 2020-2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

С.ПЕРШОТРАВНЕВЕ

 

Освітню програму схвалено рішенням засідання педагогічної ради закладу (протокол №1 від 30.08.2020 року) та затверджено наказом  директора закладу № 100 від 31.08.2020 року.

Загальні відомості про Першотравневий ЗДО «Сонечко»

 

 

Повна назва закладу

Першотравневий  заклад дошкільної освіти (ясла - сад комбінованого типу)

«Сонечко» Визирської  сільської ради

Код ЄДРПОУ

26506932

Юридична адреса закладу

67541, Україна, Одеська область, Лиманський район , село Першотравневе, вулиця Учительська, будинок № 1, телефон (048-55) 9-92-03

Електронна адреса

yaroslavazhitnik@ukr.net

Адреса сайту

 

Прізвище, ім’я, по батькові директора закладу

Житник Ярослава Іванівна

Дата заснування закладу

1977

Проектна потужність

 

280

Площа загальної ділянки

1.4446 кв.м.

Площа будівлі

1763.9 кв.м.

Кількість груп

8 груп:

1 група дітей раннього віку,

2 групи дітей молодшого дошкільного віку,

2 групи дітей середнього дошкільного віку,

2 групи дітей старшого дошкільного віку,

1 група логопедична старшого дошкільного віку

Мова навчання

Українська

Режим роботи закладу

 

Режим роботи закладу: 7.30 - 17.30

Режим роботи чергової групи: 7.00 – 8..00

                                                   17.00-19.00

Вихідні дні: субота, неділя, святкові дні.

Години прийому директора

 

8.00- 17.00

 

Розділ І.

Загальні положення

1. Нормативно-правове забезпечення діяльності ЗДО

Освітня діяльність у закладі дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році буде організована відповідно до:

- Закону України «Про освіту»;

- Закону України «Про дошкільну освіту»;

- Базового компонента дошкільної освіти в Україні;

- Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 р. №305;

- Статуту закладу;

- Указу Президента України від 13.10.2015 р. №580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки»;

- Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, затвердженої наказом МОН України від 16.06.2015 р. №641);

- Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 р. №234);

- Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності, затвердженого наказом МОН України від 20.04.2015 р. №446;

- Листа МОН від 03.07.2009 р. №1/9-455 «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах»;

- Листа МОН від 27.09.2010 р. №1/9-666 «Про організацію роботи з дітьми п’ятирічного віку»;

- Листа МОН від 02.07.2019 р. №1/9-419 ««Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році»;

- Листа Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 26.07.2010 р. №1, 4/18-3082 «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільних навчальних закладах»;

- Листа МОН від 10.06.2019 р. № 1/9-365 «Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2019/2020 навчальному році»;

- Листа МОН від 19.08.2011 р. №1/9-635 «Щодо організації та проведення «Тижня безпеки дитини» в дошкільних навчальних закладах»;

- Інструкції з організації харчування дітей у ДНЗ від 17.04.06 р. №298/227 зі змінами від 26.02.13р. №202/165;

- Інструктивно-методичних рекомендацій «Організація роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти» (Додаток до листа МОН від 14.02. 2019 № 1/11-1491);

- Інструктивно-методичних рекомендацій «Фізичний розвиток дітей в умовах ДНЗ» №1/9-563 від 16.08.10 р.;

- Інструктивно-методичних рекомендацій «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах» №1/9-456 від 02.09.16 р.;

- Інструктивно-методичного листа МОН «Про організацію роботи з дітьми 5-річного віку» №1/9-664 від 27.09.10 р.;

- Наказу МОН від 19.12.2017 № 1633 «Про затвердження Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти»;

- розпорядчих документів Визирської сільської  ради;

- наказів  відділу освіти, молоді та спорту Визирської сільської ради;

- інших нормативно-правових документів в сфері освіти.

2. Пріоритетний напрямок роботи закладу:

Реалізація ідей освіти сталого розвитку в ЗДО « Сонечко».

 

3. Тривалість навчального року

 

Навчальний рік у закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, оздоровчий період – з 1 червня по 31 серпня.

 

4. Мережа груп

У 2020-2021 навчальному році укомплектовано 8 груп:

 

Група

(№, назва)

Вік

Спеціальні групи

Кількість дітей за списком

№1 «Бджілка»

ранній

 

   18

№2 «Капітошка»

молодший

 

   18

№3 «Ягідка»

молодший

 

   18

№ 4«Дзвіночок»

середній

 

   17

№ 5«Калинка»

середній

 

   17

№ 6«Ромашка»

старший

 

   21

№7 «Віночок»

старший

 

   21

№ 8«Барвінок»

 

старший

логопедична

   10

Всього

 

 

    140

 

Мережа груп на період адаптивного карантину

 

Група

(№, назва)

Вік

Спеціальні групи

Кількість дітей за списком

№1 «Бджілка»

молодший

 

   9

№2 «Капітошка»

молодший

 

   9

№3 «Ягідка»

молодший

 

   9

№ 4«Дзвіночок»

середній

 

   9

№ 5«Калинка»

середній

 

   9

№ 6«Ромашка»

старший

 

   9

№7 «Віночок»

старший

 

   9

№ 8«Барвінок»

 

старший

логопедична

   9

Всього

 

 

    72

 

5. Режим роботи закладу

Заклад працює за 5-денним режимом роботи.

 

Режим роботи закладу : 7.00– 19.00

 

Режим роботи чергової групи: 7.00  – 19.00

Режим роботи закладу на період адаптивного карантину: 7.30 – 17.30

Чергова група відсутня.

 

Розділ II.

Інструменти забезпечення якості освіти

1. Кадрове забезпечення

Заклад дошкільної освіти повністю укомплектований педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом. Педагогічні кадри мають повну вищу, неповну вищу, базову освіту за відповідною спеціальністю.

Загальна кількість працівників складає 39 осіб, з них 16 -  педагогічних працівників, 1 - медичні працівники, 1- діловод та 21 особа обслуговуючого персоналу.

 

Якісний склад педагогічних працівників

 

Посада

Категорія

Пед.

звання

Спеціаліст вищої категорії

Спеціаліст І категорії

Спеціаліст

ІІ категорії

Спеціаліст

Без категорії

Директор

 

 

1

 

 

 

Вихователь методист

 

 

 

1

 

 

Вчитель-логопед

 

1

 

 

 

 

Практичний психолог

 

 

1

 

 

 

Музичний керівник

 

 

 

 

2

 

Вихователь

1

1

5

 

6

1

Всього

1

2

7

 

6

1

 

Розділ ІІI.

Методичні проблеми і завдання на 2020-2021н.р.

Відповідно до Інструктивно-методичних рекомендацій «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році», на основі аналізу роботи за рік з урахуванням виявлених проблем і потреб закладу у 2020–2021 навчальному році освітній процес в закладі направлений на розв’язання таких проблем:

 

Методична проблема:

 

«Реалізація ідей освіти сталого розвитку в закладі дошкільної освіти.»

 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ:

 

1. Формування  у дошкільників мотивації до дій і моделей поведінки,  орієнтованих на сталий стиль життя.

2. Спрямування роботи колективу на актуалізацію основних завдань з безпеки життєдіяльності, охорони життя і збереження здоров’я дошкільників шляхом створення сучасного розвивального середовища та формування ціннісного ставлення до свого здоров’я.

3. Забезпечити сучасні належні умови для розвитку дітей з мовленнєвими порушеннями, враховуючи їх індивідуальні особливості, ступінь і характер мовленнєвих  відхилень.

4.Виховання національно – патріотичної особистості дитини, виховання пошани та любові до культурного спадку свого народу та сучасного мистецтва. і

5.Застосовування  в ЗДО  «Сонечко» принципу партнерства в роботі з дітьми та батьками.

 

 

 

 

 

 

Розділ ІV.

Програмно-методичне та матеріально-технічне  забезпечення освітньої програми

 

 

 

Назва групи

ПІБ вихователів помічника вихователя

Назва програми

Реквізити програми

Пріоритетні напрями діяльності груп

Матеріально- технічне забезпечення

Примітки

комплексна

парціальна

напрям

мета, завдання

1

Група раннього віку «Бджілка» - третій рік життя

 

 

Михальченко Л.І. – вихователь,

Пасічник Н.О.- помічник вихователя

 

«Українське дошкілля» Програма розвитку дитини дошкільного віку.

 

 

« Радість творчості» Програма художньо – естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку»

 

 

«Українське дошкілля» Програма розвитку дітей дошкільного віку / О.І. Білан ; за заг. Ред.. О.В. Низковської. – 256с. Тернопіль «Мандрівець»

2017

 

Програма художньо – естетичного розвитку дітей раннього  та дошкільного віку « Радість творчості»/Р.М. Борщ, Д.В. Самойлик. – Тернопіль: Мандрівець, 2013. – 72 с.

 

 

 

Мета : розвиток художньо – творчих здібностей та позитивно – емоційного сприйняття навколишнього світу у дітей дошкільного віку.

Надання дитині змоги повноцінно проживати власне буття у всіх специфічних видах діяльності ( ігровій, руховій, музичній, мовленнєвій, пізнавальній.

Формування цілісної картини світу , задоволення прагнення до пізнання різноманітних явищ і об’єктів найближчого та віддаленого оточення.

Дитяча стінка.

Мультимедійний екран ,  (флешка). Мнемо таблиці за творами казок. Друковані посібники, твори прикладного декоративного мистецтва, сюжетні малюнки.

Дидактичні ігри . Повітряні кульки», « впізнай і домалюй», « так чи не так»,

Назви вірно колір», « Знайди друзів фарби», « Склади натюрморт».

Дитячі книжки з казками, віршами.

Музичні інструменти ( барабан, бубен, брязкальця).

Канцтовари: клей, пензлі, фарби, кольоровий папір, пластилін, крейда,кольорові олівці, альбоми для малювання на кожну дитину.

М’яке покриття на майданчик.

Тематичні плакати – ПВР, Сам удома, БЖД.

Іграшки : кухня, лікарня, транспорт, набори для ігор з піском, пірамідки, іграшки для нанизування, шнурування, втикання, каталки з руховими деталями.

 

 

 

 

2

IIмолодша група «Капітошка» - четвертий рік життя

 

Вихователь Карпенко Н.А.

Помічник вихователя Федосенко О.П.

 

«Українське дошкілля» Програма розвитку дитини дошкільного віку.

 

«Кольорові долоньки» програма художнього виховання, навчання і розвитку дітей 2–6 років.

«Українське дошкілля» Програма розвитку дітей дошкільного віку / О.І. Білан ; за заг. Ред.. О.В. Низковської. – 256с. Тернопіль «Мандрівець»

2017

 

«Кольорові долоньки» програма художнього виховання , навчання і розвитку дітей 2 – 6 років»/ Ликова І.А. видавництво « Ранок» Харків 2008  рік. – 128с.

Художня діяльність –провідний спосіб естетичного виховання дошкільнят, основний засіб художнього розвитку дітей

Формування у дошкільників естетичного ставлення й художньо-творчих здібностей в образотворчій діяльності.

Розвиток художньо-творчих здібностей у продуктивних видах дитячої діяльності.

Створення умов для багатоаспектної  й захоплюючої активності дітей у художньо-естетичному опануванні навколишнього світу.

Тематичні плакати, технологічні карти з ліплення та аплікації, альбоми і робочі зошити для дитячої художньої творчості, приладдя для зображувальної діяльності (фарби, гуаш, пензлики, склянки, пластилін, дощечки, стеки, кольоровий папір, кольоровий картон, фольга,серветки, вата, споншики, ватяні палички, ножиці, клей, фломастери, олівці, зубочистки, скотч, штампики, поворотні диски, мольберти, стіл-п`ятилисник.

 

3

II молодша група «Ягідка» - четвертий рік життя

 

 

Вихователь Власюк Н.В., помічник вихователя Головко Ю.С.

 

«Українське дошкілля» Програма розвитку дитини дошкільного віку.

 

 «Про себе треба знати, про себе треба дбати» програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років.

«Українське дошкілля» Програма розвитку дітей дошкільного віку / О.І. Білан ; за заг. Ред.. О.В. Низковської. – 256с. Тернопіль «Мандрівець»2017

 

«Про себе треба знати, про себе треба дбати» програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років/Л.В.Лохвицька. – Тернопіль: Мандрівець, 2014 .- 120 с.

Основи здоров’я та безпека життєдіяльності – провідний спосіб захисту та збереження здоров’я дітей.

Забезпечення охорони життя і зміцнення та збереження здоров’я дітей;

Формування у дошкільників уявлення про будову тіла , потребу збереження власного здоров’я;

Ознайомлення з правилами безпечної поведінки у довкіллі та екстрених ситуаціях; розвиток доброзичливих взаємин з однолітками;

Ознайомлення зі значенням здорового способу життя.

Посібник « Про себе треба знати, про себе треба дбати», тематичні плакати з теми, різноманітне гімнастичне обладнання. Тренажери, спортивні іграшки, килимки для загартування, приладдя та оснащення для проведення систематичних спостережень за рослинами, тваринами та проведення різноманітних дослідів в природі, календар погоди, матеріал для зображувальної діяльності.

 

4

Середня група «Дзвіночки» - п’ятий рік життя

 

Вихователь

Циплакова О.А.

Помічник вихователя

Вежновець В.С.

 

«Українське дошкілля»

Програма розвитку дитини дошкільного віку.

 

«Україна – моя Батьківщина» Програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку.

«Українське дошкілля» Програма розвитку дітей дошкільного віку / О.І. Білан ; за заг. Ред.. О.В. Низковської. – 256с. Тернопіль «Мандрівець»2017

 

«Україна – моя Батьківщина» Програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку (О. Каплуновська, І. К.,

Ю.Палець за науковою редакцією О.Д.Райпольської / Тернопіль «Мандрівець» 2016 рік;

Виховання національно-патріотичної особистості дошкільника. Забезпечення освітнього процесу відповідними інформацією, змістом, методичними складниками, практичними порадами.

Ознайомлення зі історією рідного краю, життям і побутом народу України.  Виховання любові до рідного краю, сім’ї, дитячого садка. Формування духовно-моральних взаємин між людьми. Виховання пошани та любові до культурного спадку свого народу та сучасного мистецтва. Культивування кращих рис української ментальності, працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності, бережного ставлення до природи. Формування мовленнєвої культури.

Мапа України, глобус, карта півкуль, мікрофон, ілюстрації визначних місць України, тематичні мультимедійні ілюстрації, дидактичні ігри до теми, портрети визначних людей України, ляльки в українських національних костюмах, віночки, рушники, український посуд (глечик, горщик, миска, макітра, дерев’яна ложка, куманець), макети («Українська хата», «Українське подвір’я», «Інтер’єр української хати»), українські народні іграшки.

Комод для організації тематичних осередків та зберігання обладнання

 

5

Середня група    «Калинка» - п’ятий рік життя

 

Вихователь

Потьомкіна Ю.Л.

Помічник вихователя

Тищенко В.В.

 

«Українське дошкілля» Програма розвитку дитини дошкільного віку.

 

«Про себе треба знати, про себе треба дбати» Л.В. Лохвицька Формування в дитини дошкільного віку обізнаності про здоровя та свідомої поведінки в довкіллі.

«Українське дошкілля» Програма розвитку дітей дошкільного віку / О.І. Білан ; за заг. Ред.. О.В. Низковської. – 256с. Тернопіль «Мандрівець»2017

 

« Про себе треба знати, про себе треба дбати» Л.В. Лохвицька – Тернопіль: Мандрівець

Формування в дитини дошкільного віку обізнаності про здоров’я та свідомої поведінки в довкіллі.

ознайомлювати дітей з частинами тіла, закріпити продовжувати уявлення про значення різних його частин, засвоїти загальні знання про захисну систему тіла; продовжувати формувати культурно – гігієнічні навички; навчати орієнтуватися в показниках своєї шкіри; поповнення словникового запасу спеціальними словами, словами – назвами; поглибити знання дітей про значення та вплив повітря на стан здоровя; продовжувати ознайомлювати дітей з особливостями розвитку організму за віком; культуру гендерних стосунків ; розширювати і поглиблювати знання про харчування; навчати дітей керувати емоціями, прищеплювати навички доброзичливості , співчуття

Тематичні плакати: «Моє тіло», « Правила дорожнього руху», « Правила вуличного руху», « Безпека життєдіяльності дошкільників», «Сам удома».

Мнемотаблиці за творами, сюжетні малюнки, USB – колонка + флешки; магнітна дошка, фліп-чарти; мультимедійна дошка; комп’ютер.

Тематичні куточки в групі: лікарня, перукарня, кухня, ательє, куточок книги, валеологічний куточок.

М’яке покриття на майданчику , альтанка на майданчику.

Зони на вулиці з доріжками, світлофорами, перехрестям, м’яким покриттям.

Канатні дороги, спортивний майданчик

 

6

Старша група    «Барвінок»-

логопедична  різновікова (4-5-6 років)

 

 

Вихователь

Колесник В.В. помічник вихователя

Сучек Я.В.

 

«Українське дошкілля»

Програма розвитку дитини дошкільного віку.

 

«Впевнений старт» Програма розвитку дитини дошкільного віку.

 

«Українське дошкілля» Програма розвитку дітей дошкільного віку / О.І. Білан ; за заг. Ред.. О.В. Низковської. – 256с. Тернопіль «Мандрівець»

2017

 

«Впевнений старт» Програма розвитку дитини дошкільного віку/Н.В. Гавриш , Т.В.Панасюк, Т.О.Піроженко, О.С.Рогозянський, О.Ю. Т.О.Піроженко. - К.:Українська академія Хартман, А.С.Шевчук. За заг. наук. ред.. дитинства, 2017.

 

Напрямок

« Мовленнєвий розвиток дошкільників  – запорука їхньої  наступної успішності»

 

 

7

Старша група «Віночок» - шостий рік життя

 

 

Вихователь

Рудь Т.В.

Помічник вихователя

Карпенко О.В.

 

«Українське дошкілля» Програма розвитку дитини дошкільного віку.

 

«Впевнений старт» Програма розвитку дитини дошкільного віку.

«Дошкільнятам–освіта для сталого розвитку» Навчально-методичний посібник.

«Українське дошкілля» Програма розвитку дітей дошкільного віку / О.І. Білан ; за заг. Ред.. О.В. Низковської. – 256с. Тернопіль «Мандрівець»2017

 

«Впевнений старт» Програма розвитку дитини дошкільного віку/Н.В. Гавриш , Т.В.Панасюк, Т.О.Піроженко, О.С.Рогозянський, О.Ю. Т.О.Піроженко. - К.:Українська академія Хартман, А.С.Шевчук. За заг. наук. ред.. дитинства, 2017.

Еколого-екомомічне виховання дошкільнят. «Дошкільнятам–освіта для сталого розвитку» Навчально-методичний посібник для дошкільних навч. закладів / Н. Гавриш, О. Саприкіна, О. Пометун;зазаг.ред.О.Пометун.–Д.:«ЛІРА»,2014.–120с.

 

Сприяти формування дошкільників мотивації до дій і моделей поведінки, орієнтованих на сталий стиль життя.

Формування у дітей початкових уявлень про дії та поведінку, що орієнтовані на сталий розвиток, необхідних для свідомого вибору способу власного життя. Формування усвідомлення старшими дошкільниками необхідності збереження ресурсів Землі та особистої причетності до майбутнього суспільства і природи. Розвиток у дітей звичок і моделей поведінки, що відповідають сталому розвитку бажання діяти у цьому напрямку.

Навчально – методичний посібник для дошкільних навчальних закладів «Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку» (Гавриш Н., Саприкіна О, Пометун О.)

«Дошкільнятам про сталий розвиток» (для дітей 6 – го року життя) навчально – методичний посібник для вихователів та дидактичні матеріали для малечі:

Сюжетні картинки, роздаткові картинки; обладнання для дослідницької діяльності, образотворчої діяльності та художньої праці.

Мультимедійна дошка, ноутбук, кольоровий принтер та ламінатор для виготовлення

дидактичних ігор, комод – стінка для створення осередків у групі

 

8

Старша група

«Ромашка»-

шостий рік життя

 

Вихователь

Рудь Т.В.

Помічник вихователя

Онуфрійчук Г.Р.

 

«Українське дошкілля» Програма розвитку дитини дошкільного віку.

 

«Впевнений старт» Програма розвитку дитини дошкільного віку.

«Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку» Навчально-методичний посібник.

«Українське дошкілля» Програма розвитку дітей дошкільного віку / О.І. Білан ; за заг. Ред.. О.В. Низковської. – 256с. Тернопіль «Мандрівець»2017

 

«Впевнений старт» Програма розвитку дитини дошкільного віку/Н.В. Гавриш , Т.В.Панасюк, Т.О.Піроженко, О.С.Рогозянський, О.Ю. Т.О.Піроженко. - К.:Українська академія Хартман, А.С.Шевчук. За заг. наук. ред.. дитинства, 2017.

«Дошкільнятам–освіта для сталого розвитку» Навчально-методичний посібник для дошкільних навч. закладів / Н. Гавриш, О. Саприкіна, О. Пометун;зазаг.ред. О.Пометун.–Д.:«ЛІРА»,2014.–120с.

 

Формування у дітей старшого дошкільного віку бажаних норм поведінки та ставлення до навколишнього світу, що відповідають потребам сталого розвитку.

Мета  та завдання: формування у дітей усвідомлення необхідності збереження та раціонального використання природних ресурсів;

Формування відповідально від за свої дії перед собою, суспільством і природою;

Вчити дітей замислюватися над своєю поведінкою і прагнути її змінити у правильному напрямку;

Створення умов для формування у дитини впевненості у власних силах і можливостях.

                                            

 

                                                                         

Логін: *

Пароль: *