ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ( ЯСЛА – САДОК КОМБІНОВАНОГО ТИПУ) « СОНЕЧКО» ВИЗИРСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ( ЯСЛА – САДОК КОМБІНОВАНОГО ТИПУ) « СОНЕЧКО» ВИЗИРСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

СТ. 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

Стаття 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

1. Заклади освіти формують відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднюють таку інформацію. Доступ до такої інформації осіб з порушенням зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей закладу освіти.

2. Заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язані забезпечувати на своїх веб-сайтах (у разі їх відсутності - на веб-сайтах своїх засновників) відкритий доступ до такої інформації та документів:

статут закладу освіти;

ліцензії на провадження освітньої діяльності;

сертифікати про акредитацію освітніх програм, сертифікат про інституційну акредитацію закладу вищої освіти;

структура та органи управління закладу освіти;

кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;

освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;

територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти);

ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти;

мова (мови) освітнього процесу;

наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);

матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);

напрями наукової та/або мистецької діяльності (для закладів вищої освіти);

наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання;

результати моніторингу якості освіти;

річний звіт про діяльність закладу освіти;

правила прийому до закладу освіти;

умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти;

перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;

правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти; ?

{Частину другу статті 30 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2657-VIII від 18.12.2018}

план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;

{Частину другу статті 30 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2657-VIII від 18.12.2018}

порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;

{Частину другу статті 30 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2657-VIII від 18.12.2018}

порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування);

{Частину другу статті 30 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2657-VIII від 18.12.2018}

інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.

3. Заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

4. Інформація та документи, передбачені частинами другою і третьою цієї статті, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено законом.

5. Перелік додаткової інформації, обов’язкової для оприлюднення закладами освіти, може визначатися спеціальними законами.

 

ПЕРШОТРАВНЕВИЙ  ЗАКЛАД  ДОШКІЛЬНОЇ  ОСВІТИ

(ЯСЛА – САДОК  КОМБІНОВАНОГО ТИПУ)

« СОНЕЧКО» ВИЗИРСЬКЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

 

НАКАЗ

Від 14.08.2020 р                                                                                    № 97-ОД

Про  організацію діяльності 

Першотравневого ЗДО « Сонечко»

у 2020-2021 навчальному році.

 

      Відповідно  до законів  України «Про освіту» , про « Дошкільну освіту», на виконання  постанови  Кабінет міністрів  України від 20.05.2020 року № 392 « Про встановлення  карантину з метою запобігання поширенню  на території України гострої респіраторної  хвороби  COVID- 19 , спричиненої корона вірусом SARS-CoV-2, та етапів  послаблення   протиепідемічних  заходів , постанови  Головного  державного санітарного  лікаря  України від  21.05.2020р № 25 « Про  затвердження Тимчасових  рекомендацій щодо організації   протиепідемічних  заходів у закладах  дошкільної освіти  на період карантину  у зв’язку з поширенням  корона вірусної  хвороби COVID- 19, листів Міністерства  освіти і науки  України від  23.04.2020р 1/9-219 «Щодо організації  діяльності   закладів дошкільної освіти  під час карантину», від 22.05.2020 № 1/9-269  « Щодо  відновлення   діяльності закладів  дошкільної освіти», інструктивно- методичних  рекомендацій « Щодо організації  діяльності закладів  дошкільної освіти у 2020-2021 н.р.» від  30.07.2020р №  1/9-411,на виконання  наказу відділу освіти , молоді та спорту  Визирської сільської ради  № 136- ОД від 11.08.2020 року  «Про організацію  діяльності  закладів дошкільної освіти у 2020-2021 навчальному році»

 

НАКАЗУЮ:

 

1.Оприлюднити  на веб- сайті  ЗДО « Сонечко»  звіт керівника  про виконану роботу  за рік, у т.ч. про витрачання коштів , що надійшли на рахунки  фондів сприяння  розвитку закладу, із обов’язковим оприлюдненням  фінансових звітів  у відповідних розділах.

2.Забезпечити надання  обов’язкової дошкільної  освіти  дітям п’ятирічного віку  шляхом організації  різних форм.

3.Забезпечити раціональне комплектування  мережі груп  в ЗДО

« Сонечко».

4.Провести установчу   педагогічну раду 28 серпня 2020 року.

5.Освітню діяльність  ЗДО здійснювати  на основі  розробленого  плану   роботи на навчальний рік і літній період,  схваленого педагогічною радою і затвердженого керівником закладу.

6.Установити  щоденний  контроль за  відвідуванням  вихованцями  занять та інформувати  відділ освіти , молоді та спорту у телефонному режимі щоденно, у письмовій -  1 р на тиждень.

7.Погодити і затвердити освітню програму  ЗДО « Сонечко» згідно чинного законодавства  та розмістити  на веб- сайті закладу.

8.  Педагогічним працівникам:

 8.1.При організації  освітньої діяльності   зважати на провідний  вид 

  діяльності   дітей ( ранній вік - предметно- маніпулятивна ,  

  дошкільний - ігрова діяльність  ).                  

8.2. Запланувати  роботу щодо  заохочення всіх  учасників  освітнього   процесу  до дотримання  гігієнічних навичок , соціальної дистанції  у    приміщенні та на території ЗДО  з метою забезпечення  виконання  профілактичних  і протиепідемічних заходів.

8.3.Здійснювати  організацію простору  ігрової кімнати  у вигляді  осередків  діяльності   , з метою сприяння  дотримання соціальної  

 дистанції в приміщенні – робота в парах,  малих групах, , індивідуально, уникаючи скупчення.

 8.4.Під час проведення  спеціально організованих форм  освітнього   процесу дотримуватись вимог  Гранично допустимого  навчального

 навантаження  на дитину , затвердженого  наказом  міністерства     освіти і науки  від 20.04.2015 р № 446.

8.5.Звернутиособливу увагу на взаємодію   з сім’ями  та розробити модель      партнерської взаємодії, ґрунтуючись  на принципах  взаємоповаги, взаємодовіри , взаєморозуміння , співпраці, усвідомлення своєї  ролі та відповідальності , застосовуючи  як традиційні форми роботи , так і інноваційні « Дерево цілей», « Батьківська скринька» та інші.

8.6.Не використовувати  гаджети  у роботі з дітьми , які не досягли 5-річного віку . Дистанційну освітню роботу  здійснювати виключно через батьків вихованців , задля ознайомлення їх із змістом , формами і методами  розвитку їхніх дітей.

8.7. Тривалість  безперервної роботи перед монітором комп’ютера  для дітей 5-річного   віку  не має перевищувати 10 хв, максимальна кратність роботи  протягом тижня  для дітей 5-6 років – 2 рази.

9..Всі педагогічні працівники закладу  підвищують кваліфікацію  за різними формами , видами, що визначені Порядком  підвищення кваліфікації  педагогічних працівників , затверджених постановою  КМУ від 21.08.2019 р № 800.

10. Контроль за виконанням  даного наказу  залишаю за собою.

 

 

Директор Першотравневого ЗДО « Сонечко»                    Ярослава ЖИТНИК

 

 

                                            

 

                                                                         

Логін: *

Пароль: *