ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ( ЯСЛА – САДОК КОМБІНОВАНОГО ТИПУ) « СОНЕЧКО» ВИЗИРСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ( ЯСЛА – САДОК КОМБІНОВАНОГО ТИПУ) « СОНЕЧКО» ВИЗИРСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Звіт керівника Житник Я.І. за 2019-2020 н.р.

 

ПЕРШОТРАВНЕВИЙ ЗАКЛАД ДОЩКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

З (ЯСЛА – САДОК  КОМБІНОВАНОГО ТИПУ)

« СОНЕЧКО» ВИЗИРСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

67541, Україна, Одеська область, Лиманський район , село Першотравневе, вулиця Учительська, будинок № 1, телефон (048-55) 9-92-03  e-mal  yaroslavazhitnik@ukr.net  код ЄДРПОУ26506932

 

 

 

ЗВІТ

Керівника    Першотравневого  закладу дошкільної освіти

  (ясла-садок комбінованого типу)

« Сонечко»  Визирської сільської ради

Лиманського району Одеської області

Житник Ярослави Іванівни

від 27липня 2020року.

 

      Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005р. №178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед колективом  та громадськістю».

    

Порядок денний:

 

1.Звіт статутної діяльності директора  Першотравневого  ЗДо « Сонечко» Житник Я.І.

 

2.Обговорення звіту.  

 

Розділ І

1.Організаційно-правові засади діяльності  ЗДО « Сонечко».

       Першотравневий   заклад дошкільної освіти   (ясла-садок комбінованого типу ) « Сонечко» Визирської  сільської ради  розпочав свою діяльність у 1977 році. З 1 січня 2020 року  Першотравневий ЗДО « Сонечко» підпорядкований   відділу освіти , молоді та спорту Визирської сільської ради.

На даний час функціонує 8 груп:

1 - ясельного віку;

8 – дошкільного віку,

з них – одна група логопедична.

Списочний слад дітей  становить 151 дитина.

Режим роботи - п’ятиденний , 10,5 годинним  перебуванням дітей в закладі.

В закладі  працює чергова група.

Вихідні дні: субота , неділя , святкові дні.

 

       Заклад  дошкільної освіти « Сонечко»  діє згідно з основними положеннями Конституції України, Законом України «Про дошкільну освіту», Національною доктриною розвитку освіти України в ХХІ столітті, Положення «Про дошкільний навчальний заклад», «Про охорону дитинства», Конвенцією «Про права дитини», законами України «Про пожежну безпеку», «Про охорону праці», «Про забезпечення санітарно - епідеміологічних норм», Положенням про дошкільний навчальний заклад, а також згідно Базового компоненту дошкільної освіти, Колективної угоди між адміністрацією, профспілковим комітетом та трудовим колективом, Правил внутрішнього розпорядку, Посадових інструкцій та власного Статуту.

       Освітній процес в закладі  здійснювався  за програмами  розвитку дитини дошкільного віку « Українське дошкілля» та  « Впевнений старт», програмно- методичного комплексу  Ю.Рібцун « Корекційна  робота з розвитку мовлення  дітей п’ятого року життя  із фонетико- фонематичним  недорозвитком  мовлення», Л.І. Трофіменко « Корекційне навчання   з розвитку мовлення  дітей  середнього дошкільного віку».

       Першотравневий   заклад  дошкільної освіти  здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

       План роботи схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується

директором.

      Відповідно до річного плану роботи ЗДО «Сонечко», з метою виконання Закону України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», розвитку творчої активності педагогів, результативного впровадження в практику роботи ЗДО досягнень психолого-педагогічної науки, нових технологій, робота  закладу упродовж 2019-2020 навчального року  спрямовувалася на виконання таких завдань:

формування   у дітей основ  нового способу життя, нової системи  ціннісних орієнтирів , нових моделей  поведінки дітей  в соціальному оточенні в рамках вивчення курсу « Дошкільнятам освіта  для сталого розвитку»;

забезпечення  оптимального  предметно- просторового  середовища щодо  формування навичок  безпечної поведінки  дошкільників ;

 

організація  оптимального предметно- просторового середовища  щодо формування навичок  безпечної поведінки  дошкільників;

 

забезпечення  комплексного підходу  до зміцнення  та збереження  фізичного, соціального здоров’я дітей через взаємодію  всіх учасників  педагогічного процесу.

      Головною метою  роботи закладу освіти   в першу чергу є забезпечення   реалізації  права  громадян на здобуття  дошкільної освіти , задоволення потреб  громадян у нагляді , догляді та оздоровленні дітей  , створення умов для їх  фізичного , соціального   та духовного розвитку.

     У ЗДО « Сонечко» створені  всі необхідні умови для навчання і виховання дітей.  Для оптимального рухового режиму є в наявності спортивна та музична  зали,  ігрові майданчики для кожної вікової групи, обладнанні  ігровим інвентарем,  медичний кабінет, кабінет вчителя – логопеда,   методичний кабінет.

     Групові приміщення забезпечені сучасними меблями,  необхідним обладнанням, іграшками, посібниками, навчально-методичною літературою згідно типового переліку обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників .У кімнатах дотримується температурний режим, виконуються правила техніки безпеки.

       Територія  закладу відповідає санітарним нормам, її площа становить 1.446 га. Заклад має огорожу, зеленні насадження, квітники.

       

2. Кадрове забезпечення

 

       Першотравневий ЗДО « Сонечко»  укомплектований педагогічними кадрами в такому складі : директор,  вихователь-методист, 10 вихователів, 2  керівника музичних , вчитель- логопед.

 Усього 15 педагогічних працівників та 23 – обслуговуючого персоналу.      

Освітній рівень педагогів:

10 – вища;

5 – середня спеціальна;

Фаховий рівень педагогів:

вища категорія -1;

1 категорія –       2;

ІІ категорія   -     7;

звання "Старший вихователь"- 1;

молодший спеціаліст- 5 ;

 

     3. Методична робота .

 

       Методична робота з педагогічними кадрами у 2019-2020 навчальному році  спрямована на підвищення професійного рівня педагогів.

В дошкільному закладі постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня педагогів та доцільність їх розстановки. В наявності перспективний план проходження курсів підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників на 5 років відповідно до «Типового положення про атестацію».    

      Протягом 2019-2020 навчального року відбулися зміни у якісному складі педагогічного колективу, а саме  5 педагогічних працівників пройшли курси підвищення кваліфікації і атестацію. За результатами  атестації  встановлено 1 кваліфікаційну категорію вчителю- логопеду Данелишеній Н.А., 2 кваліфікаційну категорію  вихователям Карпенко Н.А., Будігай А.В., Колесник В.В., підтверджено 1 1 тарифний розряд вихователю Новіткевич К.В.

      Значна увага в закладі приділяється самоосвіті педагогів, які поглиблено  працюють  над  проблемною  темою декілька  років.  Теми для самоосвіти  педагоги  обирають  самостійно,  погоджуючи  їх  з  директором закладу.

       На протязі   навчального року педагоги закладу   підвищили  свою кваліфікацію на платформі « ВСЕОСВІТА»( ЄДРПОУ 41526967), « На Урок» ,MCFR да видами « конференція», « вебінар»( дистанційно)   та отримали   практичні  та теоретичні  знання  та навички  згідно прослуханих тем ,  засвідченням  чого є сертифікати.    (Житник Я.І..- 14годин,  Головко Л.В.,-11 год, Новіткевич К.В.- 10 год, Потьомкіна Ю.Л.- 36 год,Качур В.І.- 2 год,  Дане лишена Н.А.- 36 год,  Михальченко Л.І.- 8 год, рудь Т.В.- 13 год, Колесник В.В.- 2 год, Карпенко Н.А.- 1 год, Орловська О.П.- 3.5 год) .

Вчитель- логопед Данелишена Н.А.  протягом лютого  - червня  2020року   пройшла навчальний курс « Кохлеарна імплантація  та особливості  слухомовленнєвого розвитку  осіб з кохлеарними імплантати».

      Важливе   місце  в  системі  методичної  роботи з  педагогами  посідали педагогічні години, які проводилися щовівторка, на яких розглядалися питання як теоретичного так і практичного характеру. Це і навчально-методичне консультування педагогів, огляд новинок періодичної  літератури, «круглі столи», тренінги, ділові ігри, майстер-класи, звіти про проходження педагогами курсів підвищення кваліфікації, про самоосвіту, дискусії,тощо.

      Були проведені впродовж року такі освітні заходи:

1. Семінар-практикум: «Дошкільникам - про освіту сталого розвитку» - Головко Л.В. - вересень;

2. Семінар-практикум: «Форми, методи  роботи з дітьми з екологічного виховання» - Будігай А.В. - жовтень;

3. Колективний перегляд - драматизація музичної казки: «Іменини у Кози Мокрини» - Головко Л.В., Качур В.І. - жовтень.

4. Фізкультурно-музична розвага: «Українські козаки» - Карпенко Н.А., Власюк Н.В., Колесник В.В., Будігай А.В. - жовтень.

5. Місячник пожежної безпеки – вихователі всіх вікових груп, жовтень.

6. Консультація: «Виховання ініціативності - запорука самореалізації дитини» - Будігай А.В. - листопад.

7. Колективний перегляд - літературний квест для дітей старшого дошкільного віку: «Таємниці зниклих книг» - Карпенко Н.А. – листопад, Качур в.І.

8. Лекція-діалог: «Економічне виховання дітей дошкільного віку в умовах освіти» - Головко Л.В. - грудень.

9. Всеукраїнський тиждень з прав дитини – вихователі середніх, старших груп,грудень.

10. Проект: «В здоровому тілі - здоровий дух» - Циплакова О.А. - січень.

11. Тренінг: «Фізкультурно-оздоровча робота - втілюємо комплексний підхід» - Будігай .В. - січень.

13. Тиждень здоров’я - січень.

14. Колективний перегляд - до дня народження Л.Українки: «Лесин віночок» - Новіткевич К.В. , Качур В.І.- лютий.

15. Проведення заходів до Шевченківських днів. – березень-2020.

      Участь педагогів у  різних формах методичного навчання сприяла вдосконаленню практичних знань, умінь та навичок з методик дошкільного виховання та навчання.

      З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, спрямовуючи освітній процес на виконання головних завдань, педагогічним колективом  в ЗДО були сплановані та проведені засідання педагогічних рад:

31.08.2020 року «Завдання діяльності   педагогічного колективу  у 2019-2020 навчальному році»;

29.211.2019 року  « Ігра - як засіб   екологічного виховання дошкільників»;

28.02.2020року «Формування економічної   компетентності  дошкільника засобами гри»;

13.03.2020 року «Про  організацію роботи  Першотравневого ЗДО

 « Сонечко»     в умовах карантину»;

25.04.2020 року - засідання  онлайн  педагогічної ради «  Про визнання  результатів підвищення  кваліфікації педагогічних працівників»;

27.05.2020року Підсумкове засідання  « Аналіз якості та результативності  організованої  освітньої діяльності  колективу ЗДО « Сонечко»  за минулий 2019-2020 навчальний рік» ;

      З 13 березня заклад працював в режимі карантину відповідно до Постанови Кабінету Міністрів від 11 березня 2020 року № 21 « Про запобігання поширення на території України короно вірусу COVID – 19 , Листа Міністерства освіти та науки України від 11.03.2020 року № 1/9 – 154 , наказу відділу освіти, молоді та спорту Визирської сільської ради № 60 – од від 11.03.2020 року « Про призупинення навчально – виховного процесу в закладах Визирської сільської ради» в Першотравневому ЗДО « Сонечко» .

     Але навчально- виховна  робота  в дитячому садочку не  зупинилась. Вихователі , музичні керівники  організували роботу з дітьми і батьками в режимі онлайн ,   відповідно до  індивідуальних планів роботи , провели

консультації на тему: « Освітня   дистанційна робота з дітьми під час карантину» та « Правила поводження під час карантину дітей та батьків». Заняття  з дітьми проводились  відповідно до запланованих тематичних тижнів. Дистанційне спілкування з батьками та дітьми відбувалося в соціальній мережі Viber та   платформі для проведення онлайн – занять ZOOM. Активну участь взяли вихователі та діти  дошкільного віку  у Всеукраїнському конкурсі дитячого малюнка на протипожежну безпеку. Запустили челлендж до Дня пам’яті та примирення, Дня матері, Дня вишиванки, Дня Європи, а також челленджер відеороликів з декламуванням віршів про Україну, матусю, вишиванку.

       Вихователі старших груп надали батькам рекомендації щодо проходження тестів з їх дітьми на виявлення їх знань, умінь та навичок для підготовки для навчання в школі.

       Встановлений карантин , з 13 березня 2020року , вніс суттєві зміни  до проведення  освітньої діяльності  в закладі.  Але  всі педагоги  не розгубились, мобілізували   свій потенціал  і  добре справились  із поставленими  завданнями.  Результати   проведеної роботи   можна було бачити  на сторінці    ЗДО « Сонечко» у фейсбуці. Цікаві заняття- онлайн для дітей,  змістовні поради,  консультації для батьків  надавали педагоги  Головко Л.В. Новіткевич К.В.. Данелишена Н.А.,Колесник В.В., МихальченкоЛ.І.Потьомкіна Ю.Л.. музичні керівники Качур В.І.. Орловська О.П.

      Необхідно відмітити , що  в  Першотравневому ЗДО « Сонечко» відсутня   достатня  кількість   комп’ютерної техніки  для успішної роботи з дітьми   в режимі онлайн. Тому вважаю за потрібне в першу чергу  забезпечити заклад  сучасною  комп’ютерною технікою, скоротним  інтернетом.

 

4. Організація та результативність освітнього процесу

 

      З метою реалізації Закону України «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, положень упродовж 2019/2020 навчального року в закладі дошкільної освітній процес організовувався таким чином, щоб забезпечити рівний  доступ до якісної освіти кожній дитині дошкільного віку.

      При реалізації завдань річного плану в  ЗДО « Сонечко» проводилась чітка, систематична робота з метою формування у дошкільників знань, умінь, навичок відповідно до їх вікових особливостей та вимог Програми розвитку дитини « Українське дошкілля « , « Впевнений старт». Велика увага приділялась спрямуванню зусиль педагогічного колективу на реалізацію сучасного особистісно-орієнтованого підходу до дітей, який передбачає формування у дитини здібностей і бажання усвідомлювати себе як особистість.

      У всіх вікових групах предметно-ігрове середовище організується так, щоб кожна дитина мала можливість займатись улюбленою справою. Розміщення матеріалу згідно з осередками дозволяє дітям об'єднуватися в підгрупи за інтересами. Дошкільнята мали  можливість реалізувати свої знання про оточуючий світ у різноманітних іграх, самостійно обираючи те, що їм для цього потрібне.

      Упродовж навчального року було проведено два тематичних вивчення «Стан ігрової діяльності  в молодших групах»  та  «Створення умов для  розвитку дитячої творчості  дітей старшого дошкільного віку».

      Зміст та матеріали даних вивчень узагальнені в довідках із зазначенням термінів, відповідальних осіб, питань для перевірки, висновків та зауважень за результатами вивчення, а також, за необхідністю, визначенням коригувальних заходів.

       Результати вивчення  були оголошені на нарадах при директорові.

     Щоденна кількість і послідовність занять з вихованцями ЗДО визначається орієнтовним розкладом, що корегується щорічно з урахуванням навантажень на дітей згідно програм, вікових та індивідуальних особливостей дошкільників, відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, наказу Міністерства науки і освіти України від 20.04.2015 року № 446  «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності».  Організація  будь-якого педагогічного впливу на дошкільників спирається на «зону найближчого актуального розвитку» кожної дитини.

  Всесторонній  розвиток дошкільнят  забезпечує  розвивальне середовище  закладу.

  Формування  безпечних  навичок  життєдіяльності  у дітей відбувається  під  час  бесід, консультацій,  інструкцій  перед  початком  будь - якої  діяльності,  спеціально організованих занять, розваг, загально-садкових виставок з зазначеної теми.

      Підсумком роботи з безпеки життєдіяльності дітей було проведення «Тижня безпеки дитини» (жовтень, квітень), метою яких є перевірка  засвоєння дітьми знань про поведінку під час надзвичайних ситуацій, поліпшення якісті освітньої роботи з дітьми з питань особистої безпеки та захисту життя. Кожен день тижня ми присвятили певній темі.

      Вивчення рівня засвоєння  дітьми різних вікових груп базової програми є головним показником   роботи колективу ЗДО « Сонечко» . За результатами діагностики   дошкільників по  засвоєнню  програм  « Українське дошкілля» ,

 « Впевнений старт», Ю.Рібцун « Корекційна  робота з розвитку мовлення  дітей п’ятого року життя  із фонетико- фонематичним  недорозвитком  мовлення»,  рівень знань  дітей відповідає  вимогам  чинних програм.

      За результатами обстеження  дітей групи раннього віку , вихователь Михальченко Л.І., необхідно зазначити , що діти проявили позитивну динаміку

змін:діти фізично зміцніли, активно проявляють  самостійність в орієнтуванні групи, на ігровому майданчику, в процесі приймання їжі, стали більш цілеспрямовані. Спільні  ігри з однолітками стали більш змістовніші, сталими.

Були надані рекомендаці: активізувати роботу з мовленнєвого спілкування , сенсорного виховання , більше уваги приділяти руховій активності дітей на протязі дня.

      Вихователі молодших  груп Циплакова О.А., Потьомкіна Ю.Л., Добр вольська С.І. більше уваги приділяли  бережливому ставленню до навколишнього середовища, розвивали емоційні почуття у дітей. Вихователь Потьомкіна Ю.Л. значну увагу приділяла розвитку сенсорних аналізаторів, використанню сучасних методів і прийомів в організації зображувальної діяльності дітей.

      Діти  добре володіють  елементарними уявленнями про навколишній рослинний та тваринний світ. Проявляють певний інтерес  до рослин і тварин, називають їх словами,наслідують рухи і звуки.

      Протягом  навчального року належна увага приділялась навчанню і вихованню дітей 5-го року життя, вихователі Головко Л.В., Новіткевич К.В., РудьТ.В.

      Простежується тенденція щодо збільшення кількості дітей , які добре і легко засвоюють програмний матеріал, здатні  правильно сприймати  завдання  вихователя, давати правильні відповіді на них. Мають сталі уявлення про велечину  , форму, колір предметів найближчого оточення. Суттєво покращилися знання з логіко- математичного розвитку.

     Протягом року велась системна  та цілеспрямована робота вихователів старших груп  Карпенко Н.А.. Власюк Н.В. щодо розвитку, навчання та  виховання , психологічної та соціальної готовності до навчання в школі.

     Добре діти володіють активним мовленням. Недосконала мова і різні неточності , знайдені  в процесі  мовного висловлювання , находяться в допустимих нормах.

 Під час перевірки готовності  дітей до навчання в школі було виявлено, що діти-випускники мають на належному  рівні  розвинуті психічні процеси, добрі потенційні можливості в галузі розвитку пізнавальних процесів; достатній  рівень працездатності, розумової активності; сформовані навички навчальної діяльності ; діти мають середній  рівень саморегуляції і самостійності, уміють слухати і виконувати вказівки дорослого, контролювати себе, оцінювати свої відповіді й відповіді однолітків;  у дітей-випускників сформована мотивація до шкільної діяльності , внутрішня позиція учня.

     У 2019/2020 навчальному році в спеціальній групі для дітей з порушенням мовлення виховувалося 10 дітей з фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення .

       Пріоритетним завданням  педагогів   логогрупи « Барвінок»  було визначено :

  • продовжувати поглиблену роботу щодо зміцнення фізичного та психічного здоров’я дитини та розвитку в дітей з мовленнєвими порушеннями, фонематичних процесів з широким використанням наочного матеріалу, розвиваючих посібників та ігрових прийомів навчання та використанням ІКТ.

     На протязі навчального року  педагогами здійснювалася корекційна та розвивальна робота в різних напрямках за програмно-методичним комплексом «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п’ятого року життя із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення» Ю.В.Рібцун та Програмою «Українське дошкілля».

      Робота вчителя -логопеда Дане лишеної Н.А. проводилась відповідно до графіку роботи, з яким були ознайомлені вихователі Колесник В.В., Буді гай А.В. та батьки. Щопятниці  вчитель-логопед  надавала консультативну допомогу батькам не лише логогрупи, а й в разі потреби усім батькам вихованців ЗДО. З метою підвищення фахового рівня педагогів Дане лишеною Н.А.  проводились індивідуальні та групові консультації для вихователів, музичних керівників  щодо корекційної роботи.

      Упродовж вересня було організовано та проведено психолого – педагогічне обстеження дітей. Обстеження проводилося за спеціальними картками, в яких визначався рівень знань та уявлень дітей про навколишній світ, рівень сенсорного та мовленнєвого розвитку, а також стан предметно-практичних та рухових навичок.За результатами обстеження були заповнені індивідуальні картки розвитку дітей, складені індивідуальні плани корекційної роботи на кожну дитину. Для  проведення корекційно – відновлювальної роботи сформовані підгрупи дітей з урахуванням віку, діагнозів та рівнів розвитку.

Педагоги  Колесник В.В., Будігай А.В.,  керівник музичний Орловська О.П.  в пошуках найбільш ефективних методів та прийомів роботи з дітьми будують корекційну роботу в повсякденному житті на основі ігрової діяльності як провідної у дошкільному віці та у тісному зв'язку з вчителем –логопедом.     Акордом  тісної співпраці між батьками та педагогами  групи є підготовлена і  проведена на  високому рівні вч- логопедом Данелишеною Н.А.  музична театралізація  української народної  казки на новий лад» Солом’яний бичок».

      Аналізуючи статистичні дані мовленнєвого розвитку випускників логопедичної  групи,  можна зробити висновок про достатній  рівень роботи вчителя-логопеда Дане лишеної Н.А. та вихователів логогрупи..

 На кінець 2019/2020 навчального року підготовлено до навчання в школі 5 дітей:

- низький рівень має одна дитина ;

- середній 1 (10%) дітей;

- достатній 3 (30%) дітей.

На належному рівні проводилася спільна робота педагогів ЗДО  та Першотравневої «ЗОШ І-ІІІ ст.- ліцей ». Старші дошкільники відвідували протягом навчального року приміщення школи, були гостями на святі «Перший дзвоник». Педагоги обох ланок підтримували тісний взаємозв’язок. Це дозволило спрямувати весь освітній процес на всебічний розвиток особистості дитини. Вихователями дошкільного закладу відстежувалася результативність навчання випускників закладу та адаптація до умов школи.

В 2020  році до школи йдуть 44 випускники ЗДО « Сонечко».  

Планується прийняти до ЗДО « Сонечко» нових  35 дітей.

 

5. Система роботи щодо соціального захисту дошкільників

      Першотравневий  заклад дошкільної освіти  з є державним закладом, у якому суворо дотримуються вимоги щодо забезпечення прав дитини, які закріплені у основних державних документах: Конституції України, Конвенції ООН про права дитини, Законі України «Про охорону дитинства». 

За результатами спостережень, бесід з батьками, обстежень житлово-побутових умов складено соціальний паспорт ЗДО « Сонечко»

дітей з багатодітних сімей – 19%  (29 дітей);

дітей з малозабезпечених сімей – 1 % (2  дітей);

дітей-інвалідів – 1 (1%);

дітей із сімей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції уДонецькій та Луганській областях – 3 (8%).

 

  6. Фізкультурно-оздоровча робота в ЗДО « Сонечко».

 

      Пріоритетним напрямком роботи в ЗДО  залишається турбота про фізичний розвиток дітей, зміцнення та укріплення їх здоров’я. Оновлення змісту та якості дошкільної освіти в даному напрямку відбувається через набуття кожною дитиною навичок здорового способу життя шляхом освоєння нових здоров’язберігаючих технологій. 

      Під час  тестування  фізичного розвитку дітей  виявлено, що   життєво  важливі види  основних рухів( ходьба, лазіння, метання. біг,стрибки)  в дітей  сформовані  на належному рівні.

     Особлива увага приділялась вихователями    формуванню у дітей   правильної постави , профілактики плоскостопості, використанню загартовуючи процедур.

На жаль, проблемним питанням на сьогодні є  обладнання відповідно до вимог фізкультурних  куточків  в групах , оснащення сучасним ігровим та спортивним обладнанням прогулянкових майданчиках , спортивному  майданчика.

      На постійному контролі у адміністрації ЗДО знаходиться дотримання санітарно-гігієнічних вимог до умов та режиму виховання дітей.

З метою підвищення ефективності фізкультурно-оздоровчої роботи та зниження рівня захворюваності в ЗДО  проведено низку системних заходів, спрямованих на збереження здоров’я вихованців. Поряд із традиційними формами фізкультурно-оздоровчої роботи використовувалися і нетрадиційні:

дихальна гімнастика;

ігровий масаж та самомасаж;

оздоровча ходьба;

гімнастика профілактичного характеру.

Вихователі  груп  вихователів  активно  здійснюють системний підхід до впровадження здоров’язберігаючих технологій в практику роботи ЗДО. Для підвищення інтересу дітей до фізичної культури, стимулювання рухової активності, педагоги  активно використовують  нестандартне фізкультурне обладнання, яке заохочує малят випробовувати свої сили, зміцнює впевненість у собі, викликає позитивні емоції.

 

7.Аналіз відвідування дітьми ЗДО  « Сонечко» у 2019-2020 н.р.

      Найвищий відсоток відвідування дітей у групах « Ромашка»,  Ягідка»,

«Капітошка»  - 67%, « Барвінок»- 70%. Найнижчий відсоток відвідування у групі №1 (ранній вік) – 43% , молодшій  « Дзвіночки» – 46%.

Найбільше пропусків без поважних причин у групі № 1 (ранній вік).

Питання фактичної наповненості груп потребує особливої уваги.

Хочу зазначити, що  невідвідування дітьми  ЗДО  без поважних причин суперечить вимогам Статуту та інших нормативно-правових документів, де зазначено, що дитина має право не відвідувати заклад у випадках:

-     хвороби та пред’явлення довідки від лікаря;

 відпустки одного з батьків;

 карантину ;

 під час літнього оздоровчого періоду.

Вважаю педагогічному персоналу необхідно приділити більше уваги з проблемного питання в роботі з батьками.

 

8. Система роботи щодо попередження дитячого травматизму в ЗДО.

      В ЗД0 « Сонечко»  розроблена чітка система щодо попередження дитячого травматизму.

Педагоги закладу за допомогою вірного підбору форм і методів (різні види занять, ігор, зустрічі з пожежниками, бесіди, тижні безпеки, моделювання ситуацій, екскурсії, піші переходи, розваги, конкурси) реалізують основні завдання з даного напрямку.

      Випадків дитячого, виробничого та побутового травматизму в цьому навчальному році не зафіксовано.

 

9. Організація харчування дітей

 

         У ЗДО « Сонечко» на постійному контролі перебуває питання раціонального харчування. Загальне керівництво організацією харчування здійснюю я. Як керівник контролюю діяльність завідувача господарства,  сестри медичної , кухарів. Робота з організації харчування дітей ЗДО  здійснюється згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004р. №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом МОН України від 17.04.2006р №298/227.

        Усі продукти харчування, що надходять до ЗДО  відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються накладними, сертифікатами якості, висновками  санітарно-епідеміологічної експертизи.

        Одним із важливих моментів контролю за якістю харчування дітей в ЗДО  є виконання затвердженого набору продуктів, що реєструється медсестрою в «Журналі обліку виконання натуральних норм харчування». На основі даних цього журналу кожні 10 днів проводиться аналіз, а в разі потреби – корекція харчування.

        Сестрою медичною   Кубінською Т.О .постійно контролюється прийом продуктів від постачальників, про що свідчить вся наявна документація: сертифікати якості, експертні висновки щодо якості продуктів харчування.

Ціна продуктового набору   для дітей  на день  в середньому складає :

Ранній вік- 25;

Дошкільний вік-38;

      В літній  період діти  забезпечуються  свіжими  овочами, фруктами, соками, що має великий позитивний  оздоровчий вплив  на організм дитини, укріплення його імунітету.

      Щоденно  ведеться  контроль  за організацією  харчування дітей в закладі, Гладченко Н.І.  веде бракераж сирих продуктів, складську книгу, Кубінська Т.О.  веде журнал бракеражу готової продукції, відслідковує суворе  дотримання  строків  реалізації  швидкопсуючих продуктів. На суворому контролі  питання дотримання  технологічного процесу   приготування їжі , її смакових якостей.

      З метою попередження кишково-шлункових захворювань та харчових отруєнь здійснюється контроль за умовами зберігання, дотримання строків реалізації продуктів і технологією приготування їжі. Регулярно проводиться зняття проб їжі, виставляються добові проби.

      Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей в ЗДО  є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог до харчоблоку та процесу приготування і зберігання їжі. Результатом є відсутність зафіксованих випадків  кишкових отруєнь.

       Вихователі груп  дотримуються   вимог щодо виховання  культурно- гігієнічних  навичок у дітей. Помічники вихователів  виконують санітарні правила  організації харчування    в групах.  

    Працівники ЗДО» Сонечко» двічі на рік,  згідно графіка, проходять обов'язковий медичний огляд.

      Адміністрація контролює  дотримання термінів  проходження      медичних  оглядів працюючими.  Медичні книжки працівників закладу, установленого зразка, зберігаються в  медичної сестри закладу. Попередні  медичні  огляди  -  обов'язкова  умова  при прийомі  на  роботу  в ЗДО працівників  всіх  категорій.

 

       

10. Співпраця з батьками.

 

      Підвищенню якості дошкільної освіти сприяє тісна співпраця з батьківською громадою, спрямована на підвищення психолого-педагогічної культури родин. Допомога ЗДО  батькам вихованців з актуальних для родин питань розвитку, виховання та навчання дітей традиційно надається всіма педагогічними працівниками: керівником закладу, вихователями у формі групових та індивідуальних, усних і письмових, на сайті закладу та телефонних консультацій, бесід , шляхом залучення батьків до співпраці і взаємодії з педагогами у стінах дошкільного закладу тощо. Усі питання, які розв’язував колектив упродовж 2019-2020 навчального року, мали відображення у роботі з батьками.

        Традиційно з батьками проведено:  збори для батьків, які поступають у ЗДО;  групові збори, бесіди, консультації;  інструктажі при прийомі дітей; свята та розваги за участі батьків; виставки дитячих образотворчих робіт; конкурси, анкетування батьків. Для батьків поповнювалися інформаційні батьківські куточки.  Певна робота проводилася з дітьми та їх батьками щодо попередження дитячого травматизму. Особливого значення мали заходи:

спортивно-родинні свята, які несли пропаганду здорового способу життя;

-музичні свята та розваги пропагували  роботу закладу;

- виставка образотворчих родинних робіт;

- групові тематичні виставки: родинні, сезонні, до свят  тощо.

Завдяки співпраці з батьками досягнуто значних результатів у навчанні та вихованні дітей дошкільного віку, вдосконаленні навчально-матеріальної бази.

      Річний план за 2019–2020 навчальний рік був реальним, дозволив досягти

поставлених цілей.

     Залишаються проблемними питання удосконалення роботи з сім’єю щодо

підвищення психолого-педагогічної культури батьків, формування

позитивного емоційного ставлення та поваги до вихователів і дітей шляхом урізноманітнення  форм спільної роботи з батьками.                                                                                       Необхідно продовжувати роботу  з безпеки життєдіяльності, охорони життя і збереження здоров’я дітей раннього та дошкільного віку.

      Потребує актуалізації питання щодо підвищення ефективності роботи з

 мовленнєвого розвитку,  а особливо звернути увагу на розвиток фонематичного слуху, увагу та вміння діяти за зразком, удосконалюючи різні форми роботи з грамоти.

      3алишається проблемою використання передових педагогічних ідей, розробок, новітніх технологій, які сприяють ефективному розвитку піз

                                            

 

                                                                         

Логін: *

Пароль: *